Romania-Dacia Casa Noastra » Dezbateri


G. D. Iscru: “Romanizarea” Daciei

  • Leader
    June 15, 2010
    „Care era situaţia Daciei cand Traian s-a hotărat, in anul 106, s-o prefacă in provincie romană?” Mai intai, „Dacia era un mare regat cu bază etnică perfect omogenă, cu tradiţii istorice seculare, cu structură socială şi economică bine definită, cu o cultură inaintată…” Geto-dacii erau deja „o naţiune politică” şi – continuă Parvan – „n-au acceptat niciodată stăpanirea romană; cei care n-au căzut in cele două mari războaie s-au retras in Dacia septentrională, care n-a fost niciodată atinsă de stăpanirea romană, şi de acolo, ca